Het Huis van de Maan

Maan Ik schreef u al, oplettend lezertje, dat ik veelreacties kreeg op de uitzending van ZomerNachten. Daar zaten allerlei contactentussen, ook van mensen uit  Irak. Eenvan hen is B, die mij nu af en toe mailt. Vandaag was hij voor zijn werk in DenHelder. Het was er koud en nat, zo als in de rest van Nederland op het moment.Hij maakte er de volgende foto’s van. Leuk, zo’n snelle update. Dank dus aan B!

300920102186 
300920102193  

Antwoord van de Premier (i.o.)

En dit is het antwoord dat vanmorgen al verstuurd werd. Dat vind ik gezien de drukke agenda knap. Dank daarvoor Mark en medewerkers. Als alles zo vlot gaat in het komend kabinet komt het nog helemaal goed met dit land.

Beste Linda Rose, 

Hiermee bevestig ik je de ontvangst van je bericht van 28 september jl.

Dank voor de genomen moeite om je zorgen kenbaar te maken.

Ik kan je verzekeren dat het liberalisme, in het onderhandelingsakkoordvan het toekomstige kabinet Rutte/Verhagen, zeer zeker zichtbaar is en blijft.

 

Met vriendelijke groet,

Mark Rutte 


Ik luister nu naar de persconferentie (meer bandbreedte doet wonderen) en ik hoor veel wat me aanstaat. Nu nog even doen.Er is al vaker bezuinigd op ambtenaren, op papier, er is vaker gewerkt aan veiligheid, bereikbaarheid en verbetering van het onderwijs, op papier. Nu uitvoeren. Wat mij vooral aanstaat is dat het breekpunt over gedogen of meeregeren ging over de erkenning van de Islam als godsdienst. Wat mij zorgen baart is een strenger asielbeleid.  Maar goed, we gaan het meemaken en zorgvuldig volgen.Hoor ik net Wilders zeggen dat er een Boerkaverbod komt. Dat is natuurlijk de achterdeur uit. Het doet niets voor de bevrijding van vrouwen, wie tot dragen gedwongen wordt mag helemaal de deur niet meer uit, wie hem vrijwillig draagt wordt beknot in haar keuze. (overigens, ik vind  het ondingen). Er zijn er ongeveer 150 van in Nederland, Boerkadraagsters, het is symboolpolitiek en het voegt regels toe, terwijl we regeldruk willen verminderen. Frankrijk wordt er op aangesproken, dat zal bij Nederland hopelijk ook het geval zijn.Wilders heeft het over straatterreur. Taalinflatie. Daarin staat hij niet alleen, alles en iedereen is tegenwoordig terrorist, de media staan er bol van. Ik ga het nadrukkelijk volgen en als het me niet bevalt laat ik weer van me hoen. Hopelijk is dat niet veel nodig.


Grappig

T_70567_288421Terwijl ik net doorklikte gisteren van een digitale pagina van de NRC, zag ik ineens Theo en Wiltrude voorbij komen. Hé, wat was dat, zag ik dat goed? Even terugklikken. Jawel daar stond een grote foto als illustratie van een opinie blog over de vraag of u lokaal stemt als afrekening met landelijke politiek en omgekeerd. Als foto een van een posterbord aan de Middenweg in Den Helder, mijn stad. Met op die borden posters van Wiltrude (lijsttrekker CDA) en Theo (lijsttrekker PvdA). Aan onze foto zag ik dat het om de verkiezingsposter ging van 2006. De blog stond er al vanaf half februari, ik had hem nooit eerder gezien, helaas. En toen ik daarnet weer keek was hij er ook niet meer. Ik weet niet of hij nog terug komt, maar ik vond het toch grappig. Zo'n foto die daar maanden staat en reclame maakt voor iets dat al jaren achter ons ligt. Het Internet is toch een bijzonder medium, oplettend lezertje. Blijft de vraag: weten Theo en Wiltrude en Tsjitske (zij stond er ook herkenbaar op als lijsttrekker CU) dat ook?

PS De foto waar ik het over heb kan ik nu niet meer vinden natuurlijk, benieuwd hoe lang het duurt voor iemand er achter komt dat zijn foto hier op dit blog staat!

De burger betrekken

Lohuizenlaan-inspraak

De burger betrekken bij je beleid, altijd lastig. Weproberen het van alle kanten, verzinnen allerlei middelen. De Raad de Wijk in,Koken met Burgers, Gast van de Raad, leuke kleinschalige initiatieven in DenHelder. Hoorzittingen, inspraakavonden, houtskoolschets bijeenkomsten, heidagenmet burgers over toekomstvisies. Het blijft lastig, en zelden wordt het eenecht succes. Wat er ook aan publicaties over uit mag komen, vaak is het niet meer dan een pilot, een poging,iets in wording. Hier in Irak zijn we er ook erg mee bezig Maar wel wat basaler.Hier is die burger zelden echt die individuele burger. Hier zijn we al blij alsde vertegenwoordigers van de “civil society” toegang tot de politiek hebben.Wij proberen daarin voor te lichten. Houden workshops en bijeenkomsten tussenPC members (statenleden zeg maar) en die vertegenwoordigers van de samenleving.Wat blijkt: PC leden kennen die mensen niet en omgekeerd. Er zijn geen bordjesop de kamers van de PC dus vind maar eens iemand. Als je binnen kunt komen dan,vaak word je tegengehouden bij de ingang. Notulen, besluiten van vergaderingen:het staat in de bylaw, maar soms krijgen zelfs PC leden ze niet, omdat het debetrokken ambtenaar niet behaagt. Nog veel te winnen en volop laaghangend fruithier. Maar we maken voortgang: PC leden die zich gefnuikt voelen openen eeneigen website, toegang wordt geregeld, bijeenkomsten tussen vertegenwoordigersen PC leden worden gepland. Nu zijn we bezig diezelfde burger te betrekken bijde regelgeving. Kleine stapjes, maar we bewegen de goede kant op. Nu nog een leukecoalitie en het wordt hier nog eens net zo democratisch als in Nederland,oplettend lezertje.

Brief aan de Premier (i.o.)

VVD-logo Dit is de brief die net door mij verzonden is per mail. Tot nu toe kreeg ik altijd een reactie. Benieuwd of dat nu weer gebeurt.

Beste Mark,

Het ziet er naar uit dat we binnenkort een kabinet Rutte/Verhagen met gedoogsteun van Wilders hebben. Iets dat mij zeer verontrust, maar waar kennelijk niet aan te ontkomen is. Naar mijn mening is Liberalisme en de fundamentele vrijheden waar dat voor staat niet te verenigen met de standpunten van Wilders cs.

Vooral maak ik mij zorgen over de discussie rond en de positie van nieuwe Nederlanders, met name de moslims onder hen. Eerder had ik contact met je over het ritueel slachten en de motie die door de VVD-fractie van de Helderse gemeenteraad werd ingediend. De opstelster van de motie staat hoog genoeg op de lijst om in de fractie te komen na kabinetsdeelname van de VVD.
Mark, je verzekerde mij dat je argumenten zuiver waren en niets te maken hadden met de denkbeelden van de PVV. Ik heb je beloofd dit te zullen volgen, dat zal ik dus ook zeker blijven doen.

Om je nog maar eens te laten weten waar ik bang voor ben met dit soort ideeën, wil ik je vragen het volgende te lezen. De hoofdstukken 31 (deels), 32 en 33 van het boek Melnitz van de Zwitserse schrijver Lewinsky. In de Duitstalige versie die ik las, betreft het  bladzijdes 323 tot 349. Het boek gaat niet over Moslims, het speelt niet in Nederland en het gaat over het verleden.  De overeenkomsten van argumenten rond het ritueel slachten kan niemand ontgaan, ook niet degenen die nu binnen de VVD vinden dat ze tegen ritueel slachten moeten zijn en zichzelf vertellen dat dat niets met de Islam heeft te maken.
Natuurlijk, je hebt het druk, er is veel te lezen, maar omwille van het Liberalisme, een stroming die mij dierbaar is en waarvoor ik mij 12 jaar actief als lokaal politicus heb ingezet, een stroming die mij nu heeft gebracht tot inzet voor de democratie in Irak, vraag ik je toch kennis te nemen van deze tekst.

Ik hoop niet dat ik ooit moet constateren dat de VVD niet liberaal meer is en dat ik afscheid moet nemen van mijn partij, zoals Voorhoeve dat al deed. De laconieke wijze waarop dat overigens is afgedaan is de VVD onwaardig naar mijn mening.

Blijf een liberale partij, sta voor artikel 1 van onze grondwet, laat je niet gijzelen en knevelen door een schreeuwer met tunnelvisie, die zichzelf rechten geeft die hij anderen ontzegt. Laat je niet leiden door de wens de grootste te zijn, maar blijf staan voor de liberale beginselen.

Ik wens je wijsheid en kracht,

Linda Rose Smit
oud-wethouder Den Helder
Senior Governance Advisor
LGP III/RTI
Al Basrah, Iraq

Stroomstoring

Stroomstoring_1104156b Ik begin de dag met hetdigitale nieuws tot mij te nemen. De Google alerts over dit gebied die zijnbinnen gekomen, de digitale editie van mijn lijfblad NRC, de online versie vanThe New York Times en ook de Helderse media als ik tijd heb. Met veel pleziervanochtend Den Helder Actueel gelezen. Een prima digitale nieuwskrant, die altijdup to date is. Vanmorgen meldde men dan ook dit nieuws:

 http://www.denhelderactueel.nl/27/09/2010/grote-stroomstoring-treft-binnenstad Ik heb het de aanwezige collega voorgelezen en hij vondhet ook wel een leuk bericht. Stroomuitval, zo maar in  de ochtend, wel 440 aansluitingenzonder stroom en het kon wel TWEE uur gaan duren. En het was al de TWEEDE keerdit jaar, in juni was het ook al raak. Tussen de regels door kon je lezen; het moetniet erger worden. De collega een uurtje later gemeld dat het leed godzijdankal weer was geleden in Den Helder, we haalden allebei opgelucht adem. Gezegend de stad die na een weekend opent met drievoetbalwedstrijden, een leeggelopen en al weer gevuld zwembad, een modeshow enwat aanrijdingen. En een stroomstoring van twee uur.

Bureaucratie II

Robot Collega D heeft ook heelwat te lijden onder bureaucratie. Hij heeft een studiebeurs gekregen voor eenUniversiteit in de UK. Daar zijn ze al begonnen, maar D zat vandaag weer bij onsop kantoor, de wanhoop bijna nabij. Eerst moest hij zorgen voor een visum. Hetfeit dat iemand een studiebeurs geeft, betekent nog helemaal niet dat je hetland in mag. Er is een Britse Ambassade in Baghdad maar die geeft geen visa af voorgewone Irakezen. Dus D moets naar Syrië, met al zijn papieren. De ambassade daarnam zijn paspoort en als zijn diploma’s van Middelbare School en Universiteitin, (zijn Bachelors en Masters dus). Dat paspoort kreeg hij pas weer terug toenhij Syrië weer moest verlaten, D hoopte dus maar dat hij niet zou worden aangehoudenop straat. De originele diploma’s werden in een dossier gevoegd en naar deambassade in Amman gestuurd. Daar zijn ze nu nog. Het visum is rond en hetdossier houden ze zolang D in de UK is. Maar voor hij daar naartoe kan moet hijzorgen voor de originelen van zijn diploma’s. En die zijn: juist, in zijndossier in Amman (of zo). Nu loopt D dus departementen en ministeries af omervoor te zorgen dat iemand hem originele kopieën wil bezorgen van zijndiploma’s die hij nodig heeft om te gaan studeren in het land waar hij eenvisum voor heeft aangevraagd waarvoor men zijn diploma’s in nam. U bent er nog,oplettend lezertje? Er zijn meer mensen met het probleem van D, als hij op hetbewuste departement aankomt staat er een onafzienbare rij mensen te wachten. Deambtenaar van dienst denkt er niet over te delegeren, die doet alles zelf, inzijn tempo. Nummers van diploma’s noemen om te bespoedigen, vergeet het maar,dien maar een formulier in en kom morgen terug. De tijd verstrijkt, nog drieweken en D kan niet meer beginnen aan zijn studie waar hij die beurs voorheeft. Een leuke combinatie van Oosterse en Westerse bureaucratie. Om wanhopigvan te worden.

Bureaucratie

 Bureaucratie2 Onze PSD-ers hebben maaréén taak: zorgen dat we veilig zijn. Hier op de compound en bij vervoer. Op decompound hebben ze voor die beveiliging de hulp van de lokale bewakers op de torens.Van die bewakers zijn ze overigens helemaal niet zo zeker, je weet niet waar zevandaan komen en ik schreef het hier al eerder: denkbaar is dat ze eerder lidwaren van militia’s. Sommigen ook helemaal niet natuurlijk, ik heb nieuwkomerszo zien schutteren tijdens de instructie van de AK47 dat het duidelijk deeerste keer was. Dat bewaken op de compound is nog belangrijker geworden nu ereen kidnapdreiging is. Kennelijk is er een plan ontdekt of een pogingverijdeld. Of we maar niet buiten de daglichturen buiten de inner compoundwillen komen. Buiten de inner compound staat de gym, dus een deel van decollega’s verkiest dat te negeren. De PSD-ers lopen nu voortduren met hunhandwapen om, ook als ze vrij hebben. Naar de gym: omkleden holster om, in degym holster af, na de work-out holster weer om.

De andere belangrijke taak, ons beveiligen tijdensvervoer, is al een aantal weken niet meer mogelijk voor onze jongens, zoongeveer een week voor ik vertrok voor R&R kregen we andere auto’s, maar diemogen de poort niet uit. Heeft met bureaucratie te maken. Een ministerie moetdaar toestemming voor geven, via de nummerplaat, maar dat duurt en duurt. Ten einderaad heeft onze werkgever nieuwe auto’s besteld voor die plaatsen waar de noodhet hoogst is, een van die plaatsen is de onze. Wij worden nu vervoerd door anderebeveiligingsorganisaties, er heeft er altijd wel een een mogelijkheid, en ookdat zijn allemaal aardige jongens. De auto’s die we hebben, staan werkeloosonder hun afdakje. Auto’s kunnen daar goed tegen, en sommigen doen het toch al nietgoed, dus die kunnen niet rijden. Maar de PSD-ers hebben nu ineens een stukminder activiteiten om de dag mee te vullen. Stel je voor je moet bewaken alstaak, en je kunt maar de helft doen. Niet leuk. Maar men maakt van de nood een deugden is met allerlei trainingen begonnen. Trainingen voor henzelf, maar ook trainingenvan de lokale medewerkers. Eerste hulp onder andere. Dus toen ik afgelopen weekoverdag over het terrein liep zag ik overal PSD-ers op hun rug op de grondliggen. Aan hun zijde een lokale te trainen medewerker en daarnaast eeninstructeur. Drukverbanden aanleggen, reanimatie, de gewone zaken. Het geeftonze PSD-ers wat te doen, het bouwt aan de kennis van onze lokale medewerkersen iedereen blijft bezig. Aan het einde van de maand komen de nieuwe auto’s isons beloofd. Dus nog een weekje, dan kunnen de heren er weer vol tegenaan.

Brief aan de Koning

P9100496 Naar aanleiding van mijnduikvakantie schreef ik de Koning van Jordanië deze brief:

 AlBasrah, September 20, 2010

 

ToHis Royal Highness King Abullah II Ibn Hussein

 

YourHighness,

 

Forgive me for taking the liberty of writing youthis letter. This September I spent my vacation in your beautiful andhospitable country. I enjoyed the weather, the friendly people, the nice hotelsand above all, I enjoyed the diving in Aqaba, Tala Bay. During the 26 dives Imade I had a wonderful time exploring the coral gardens which had a greatdiversity of corals, fish and other kinds of underwater life. Since it was aquiet time due to Ramadan and the hot weather, I had the privilege of doingmost dives with just a dive guide to accompany me. This gave me the opportunityto really have a good look around. I visited the Cedar Pride several times; itwas enchanting every time.

 

Only one thing marred my stay and triggered myconcern: the presence of litter in the water. From tires to fish traps, bottlesand cans, many kinds of underwater apparel, and above all, plastic cups andcontainers. They must be there by the thousands. Not only do they spoil theunderwater landscape with their presence, they will spoil the underwaterenvironment as well, and they will not go away. They will eventually break upand be a part of the ecosystem, threatening the underwater life. In the short-term,if nothing is done about this problem this might mean that fewer divers willvisit the lovely Jordan coast and all it has to offer. For the longer term itmight affect this same coast in its very existence.

 

But I believe in opportunities rather than threats,and I see a huge opportunity for you and your fellow countrymen. Research isbeing done on biodegradable materials replacing plastics. I know such researchis done in my country, the Netherlands, but there will be more going on aroundthe world. Would it not be great if you could push this research forward,together with your neighboring countries around the Red Sea and the Gulf ofAqaba, who are all facing the same problem? We cannot prevent the wind fromblowing cups in the sea. But we can make these cups of a material that will notharm that sea. If we all work together on this, and provide an alternative for plasticmaterials to be used on take-away meals and drinks around the coast and on boats,than we might really achieve something that way, and be an example to the restof the world. Area hotels should also be asked to join in this effort.

 

This way the beautiful coastline and all it has tooffer above and underwater will be there to enjoy for us and all who come afterus. I am convinced that you as a diver love this coast more than anybody. Yourposition gives you the opportunity to make parties work together on this goal.Would it not be wonderful if this could be brought about through yourinitiative?

 

Hopingthis letter will find your appreciated attention and remaining,

 

Yoursmost respectfully,

 

LindaRose Smit

Vogelzand2225

1788GB Den Helder

TheNetherlands

Currentlyremaining in Al Basrah Iraq, for the LGP III program

lrep.smit@wxs.nl

9647901945823

 

CC:The Jordan Times

TheJordan royal Ecological Diving Society

 

Uiteraard via de contactpaginavan zijn website.

Dit was de reactie:

 

Dear Mr. Linda Rose Smit

On behalf of His Majesty King Abdullah II, The Royal HashemiteCourt would like to thank you for visiting the Official Website of His Majestyand for submitting your feedback.
  
Weshall give your query / input our immediate attention and get back to you assoon as possible

 

Nu benieuwd wat hiernavolgt.

Emancipatie

P9230040 Vandaag contact met een lid van een zeer religieuze partij. Het was haar aan te zien door de kleding. Voorheen was ze lid van de Provinciale Raad, nu is ze vice-voorzitter van haar partij (vermoedelijk hier in de regio). Haar religieuze achtergrond weerhoudt haar er niet van zich in te zetten voor vrouwenrechten, het woord emancipatie is niet gevallen, maar daar komt het als alles lukt wel op neer. Ze is lid van een platform dat er voor pleit bij de bevoegde autoriteiten de wetten na te leven die vrouwen rechten geven, om er voor te zorgen dat vrouwen goed onderwijs, goede kansen en een baan kunnen krijgen. Een platform dat pleit voor betere gezondheidszorg en beter onderwijs, en een betere beloning voor degenen die daarin werkzaam zijn, met het oog op een betere toekomst voor de kinderen. Allemaal zeer herkenbaar, allemaal zeer nodig. Hoewel de legal eagles vanmiddag bepleitten dat de vrouwen in Irak meer rechten hebben dan de mannen, of toch in ieder geval even veel. Wellicht op papier, in de praktijk schort er nog van alles aan natuurlijk. Ons programma heeft het niet echt in zijn werkplan om er iets aan te doen, hoewel er van het najaar wellicht wat meer ruimte voor komt. Maar USAID, degene die deze programma's bedenkt, heeft andere contracters die daar wel voor zorgen. Er is de Amerikanen wat aan gelegen om de bevolking van Irak op te stoten in de vaart der volken, oom democratie en gelijkheid te brengen. Dat is mooi.

Maar ook in de VS is de theorie eenvoudiger dan de praktijk. Lees dit stuk over hoe men in de VS om gaat met homoseksualiteit in het leger. En lees mijn commentaar. Gelukkig een commentaar dat door de meeste reageerders wel zo ongeveer gedeeld wordt. Dat is hoopgevend. Nog even en homoseksuele Amerikanen hoeven niet meer naar het buitenland te vertrekken om een volledig bestaan op te bouwen, met alles er op en er aan, inclusief een huwelijk zo ze dat wensen. Maar voorlopig is het nog niet zo ver. Het is te hopen dat Obama ook hier verandering brengt en zijn volk leidt.