Druk, druk, druk

Van niets komt niets. Als mens met een liberale inslag vind ik dat er veel zaken zijn waar je je tijd nuttig aan kunt besteden, ook al doe je dat niet om je brood te verdienen. Buiten mijn werk ben of was ik actief met de volgende zaken:

Sinds 2014 ben ik voorzitter van Stichting Kunsthal 45. In Kunsthal 45 organiseren we vijf maal per jaar exposities van opkomende en erkende kunstenaars uit binnen- en buitenland. We werken zonder vaste subsidie, onze vrijwilligers werken allen zonder vergoeding.

Als secretaris van Vrienden van Neve Shalom Wahat al Salaam probeer ik samen met mijn collega-bestuurders aandacht te vragen voor en steun te geven aan dit dorp in Israel, waar Joden en Palestijnen weigeren elkaars vijand te zijn en o.a. door de School for Peace de dialoog gaande te houden in dit diep verdeelde land.

Odensehuis Den Helder bouwt aan laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in onze stad voor mensen met geheugenproblemen, beginnende dementie en hun naasten. Mooi om daar als bestuurslid en secretaris aan mee te bouwen.

Sinds 2003 duik ik. Jaarlijks probeer ik een of twee maal een duikvakantie te vieren in vooral warm en helder water. Met een onderbreking van ruim 2 jaar van maart 2007 tot oktober 2009 is me dat gelukt. In 2009 ben ik ook begonnen met onderwaterfotografie. Ik ben lid van de Helderse duikvereniging Aquanauten

Sinds 2007 ben ik lid van RV De Kop, nu gevestigd in Schagen. Met vijf man in een C4 over het water. Er is bijna niets leukers. Behalve natuurlijk schilderen of zingen of een mooi concert of prima opera bijwonen.

Als voorzitter van de Raad van Toezicht van AB Comenius probeerde ik een klankbord te zijn voor de directie, die tegenwoordig veel ballen in de lucht houdt, om voor ieder kind passend onderwijs te bieden. In januari 2022 waren mijn twee periodes van vier jaar voorbij.

Vrijwilliger promotie, evenementen en infostand van Plan Nederland, regio Noord-Holland Noord. Voor hen bemande ik de infostand in Den Helder en deed de persactiviteiten rond Schaatsen voor Water. Ook was ik bij allerlei promotieactiviteiten aanwezig. In het verleden gaf ik voorlichting op scholen in Noord-Holland. Plan Nederland is een organisatie voor kindgerichte ontwikkelingssamenwerking die in 45  landen structurele projecten opzet waarbij verbetering van gezondheidszorg, onderwijs, leefomgeving en inkomenssituatie voorop staan. Ook communicatie ter vergroting van wederzijds begrip is van groot belang. Plan werkt voor kinderen, ik werkte daar graag aan mee.

Vrijwilliger op het AZC Den Helder. Sinds een jaar na de vestiging van het centrum in Den Helder gaf ik Nederlandse les aan asielzoekers. Vanaf november 2005, toen Nederlandse les niet meer was toegestaan, gaf ik computerles aan vrouwen. Het was niet altijd makkelijk, maar wel altijd dankbaar werk. Het verbreedt je horizon in contact te komen met mensen die ons land zien als een kans voor de toekomst.
Deze functie is per 19 april 2006 beëindigd.

Bestuurslid bij de Stichting Werkgroep Vrijwillig Landschap Beheer. Deze werkgroep beheert een groot deel van het groen in Den Helder (o.a. alle natuurgebieden, de knotwilgen, de paddentunnels en de Kruidentuin). Zij doet dit met medewerkers die soms vrijwillig, maar vaker vanuit een moeilijke situatie bij ons aan het werk zijn. Mensen die elders moeilijk een plek vinden, zijn bij WVL tot volle tevredenheid, met zo min mogelijk bemoeizorg, actief in de natuur.
Deze functie is per 19 april 2006 beëindigd.

Bestuurslid Kunsteducatief Centrum Triade. In dit centrum kunnen alle inwoners van Den Helder en daar buiten alle vormen van kunst beoefenen: beeldend, theater, zang, muziek en dans. En ook nog eens in een van de mooiste gebouwen van Nederland, ontworpen door Bjarne Mastenbroek. Een instelling die niet meer weg te denken is uit Den Helder.
Deze functie is per 19 april 2006 beëindigd.

Voorzitter bestuur Vrienden van de Kampanje. Deze stichting wil het theaterbezoek iets extra’s geven en de Schouwburg van Den Helder, De Kampanje, steunen. Een bruisende Schouwburg met jaarlijks meer dan 125 voorstellingen. Als daar niets voor u tussen zit….
Deze functie is per 19 april 2006 beëindigd.

Lid Beleidsadviescommissie Schouwburg De Kampanje. De commissie dient als klankbord voor de directie van de schouwburg. Zij kijken professioneel, wij als doorsnee publiek. Zo houden we een aanbod dat weerklank vindt in de samenleving, van traditioneel tot modern, van experimenteel tot gevestigd, voor mensen van alle leeftijden.  Vanaf  april 2006 tot de verzelfstandiging in 2007 voorzitter van deze commissie qq. Daarna is deze functie beëindigd, na verzelfstandiging van de schouwburg

Vice-voorzitter van de Nederlandse Geologische Vereniging. Deze vereniging houdt zich bezig met alle activiteiten die samenhangen met de wording van onze aarde. Zij wil de geologie onder de aandacht brengen van een zo groot mogelijke groep mensen. Daartoe fungeert zij als koepel voor de afdelingen en organiseert zij onder andere het Geologisch Activiteiten Centrum in Utrecht. Voor de themadagen in het GAC doe ik de pr en fungeer ik af en toe als trekker voor een themadag. Per mei 2012 is deze functie beëindigd.
Bestuurslid (pr) van de Nederlandse Geologische Verenigingafdeling West Friesland. In deze afdeling oefen ik de hobby geologie zo actief mogelijk uit. Dit o.a. door het bijwonen van de maandelijkse avonden en het meedoen aan de excursies die regelmatig worden georganiseerd. Tijdens deze excursies zoek ik mineralen en fossielen. Deze functie is in 2009 beëindigd.

In 2004 vond van 12 juli tot 21 augustus de eerste editie plaats van zomerfestival Helder Gekaapt. Onder die naam bundelden we oude en nieuwe initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. Als coördinator probeerde ik een en ander aan elkaar te koppelen en goed te laten verlopen. Van 24 juli tot 4 september 2005 vond de tweede editie Helder Gekaapt Sea of Dreams plaats. Het subsidieverzoek voor de editie van 2006 werd helaas afgewezen wegens gebrek aan financien. In 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 is  in Den Helder Licht aan Zee georganiseerd.

Naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh op 2 december 2004 en de beroering in de samenleving werd de werkgroep Dialoog in het leven geroepen. Vijftien betrokken Nieuwediepers meldden zich op een oproep in de kranten. Op 21 december werd de eerste forumdiscussie georganiseerd. De werkgroep hoopte actief bij te dragen aan een harmonieuze samenleving in Den Helder, met ruimte voor al haar culturen en tradities; op basis van wederzijds respect en met als uitgangspunten de Nederlandse grondwet, in het bijzonder artikel 1, tegen discriminatie, en artikel 7, voor vrijheid van meningsuiting. Gebrek aan financien noopte de groep te stoppen met deze activiteit in november 2005.

Niet nuttig, niet tuttig, lekker puh!: dat is het motto van de Rode Hoeden aan Zee. Een desorgansiatie van vrouwen die zichzelf de tijd gunnen leuke dingen doen. Niet voor de maatschappij, niet voor het nut van het algemeen, alleen voor de lol, lekker puh! Sinds 2011 is dit chapter niet meer actief.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s