Bureaucratie

 Bureaucratie2 Onze PSD-ers hebben maaréén taak: zorgen dat we veilig zijn. Hier op de compound en bij vervoer. Op decompound hebben ze voor die beveiliging de hulp van de lokale bewakers op de torens.Van die bewakers zijn ze overigens helemaal niet zo zeker, je weet niet waar zevandaan komen en ik schreef het hier al eerder: denkbaar is dat ze eerder lidwaren van militia’s. Sommigen ook helemaal niet natuurlijk, ik heb nieuwkomerszo zien schutteren tijdens de instructie van de AK47 dat het duidelijk deeerste keer was. Dat bewaken op de compound is nog belangrijker geworden nu ereen kidnapdreiging is. Kennelijk is er een plan ontdekt of een pogingverijdeld. Of we maar niet buiten de daglichturen buiten de inner compoundwillen komen. Buiten de inner compound staat de gym, dus een deel van decollega’s verkiest dat te negeren. De PSD-ers lopen nu voortduren met hunhandwapen om, ook als ze vrij hebben. Naar de gym: omkleden holster om, in degym holster af, na de work-out holster weer om.

De andere belangrijke taak, ons beveiligen tijdensvervoer, is al een aantal weken niet meer mogelijk voor onze jongens, zoongeveer een week voor ik vertrok voor R&R kregen we andere auto’s, maar diemogen de poort niet uit. Heeft met bureaucratie te maken. Een ministerie moetdaar toestemming voor geven, via de nummerplaat, maar dat duurt en duurt. Ten einderaad heeft onze werkgever nieuwe auto’s besteld voor die plaatsen waar de noodhet hoogst is, een van die plaatsen is de onze. Wij worden nu vervoerd door anderebeveiligingsorganisaties, er heeft er altijd wel een een mogelijkheid, en ookdat zijn allemaal aardige jongens. De auto’s die we hebben, staan werkeloosonder hun afdakje. Auto’s kunnen daar goed tegen, en sommigen doen het toch al nietgoed, dus die kunnen niet rijden. Maar de PSD-ers hebben nu ineens een stukminder activiteiten om de dag mee te vullen. Stel je voor je moet bewaken alstaak, en je kunt maar de helft doen. Niet leuk. Maar men maakt van de nood een deugden is met allerlei trainingen begonnen. Trainingen voor henzelf, maar ook trainingenvan de lokale medewerkers. Eerste hulp onder andere. Dus toen ik afgelopen weekoverdag over het terrein liep zag ik overal PSD-ers op hun rug op de grondliggen. Aan hun zijde een lokale te trainen medewerker en daarnaast eeninstructeur. Drukverbanden aanleggen, reanimatie, de gewone zaken. Het geeftonze PSD-ers wat te doen, het bouwt aan de kennis van onze lokale medewerkersen iedereen blijft bezig. Aan het einde van de maand komen de nieuwe auto’s isons beloofd. Dus nog een weekje, dan kunnen de heren er weer vol tegenaan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s