E+9, Reliable Sword

Voorbij, voorbij en ach voorgoed voorbij. Althans, tot de volgende oefening, want geoefend zal er worden, nog jaren.
De dag kreeg een aantal bizarre wendingen toen spel en werkelijkheid een paar maal botsten. Misschien daarover ooit meer. Hoogtepunt van de dag qua functie: civil advisor van de Premier van Arnland, die als ik mij niet vergis overigens afgezet wordt vanavond, dus die carriere is geen blijvertje. Wel leuk om met de driesterren generaal aan tafel te zitten in zijn tent en serieuze gesprekken aan te gaan en adviezen te geven, die hopelijk ter harte worden genomen. Met een beetje geluk merk ik daar iets van bij een eventuele volgende oefening. Waar het echt om gaat is dat burgers in interventiegebieden daar iets van merken bij hun contacten met UN troepenmachten. Daar doen we het immers voor.

Dan begint het afronden. Het invullen van formulieren en evaluatie slides. Het schiften van papierwerk en leeghalen van tijdelijke kantoortjes. Het handen schudden en kaartjes wisselen kan nog even wachen, we hebben nog een diner met het restant nog aanwezigen aan onze kant. De militairen gaan nog even door en hebben hun feestje morgen.

En waarom is het nu zo leuk, twee weken 12 uur per dag te werken in een geimproviseerde omgeving, te eten aan lange kale tafels?

Omdat het eten prima is, nog nooit at ik zo veel abrikozen. Omdat iedereen vriendelijk en beleefd is. Omdat je zo prima wordt ondersteund bij je werk en geen moeite te veel is. Omdat je in een snelle, afwisselende omgeving voortdurend moet schakelen en na moet blijven denken. Omdat je je soms helemaal kunt uitleven in een rol. Omdat je iets meemaakt wat weinigen meemaken. Omdat je zo heel veel verschillende mensen ontmoet. Militair en burger, jong en oud, van soldaat tot generaal; hulpverlener en rolspeler; New Yorkse hipster en vrijgemaakte christen uit Noord Nederland; manager en technocraat; geschiedkundige en jurist; mannen en vrouwen van meer dan twaalf nationaliteiten. En na afloop krijg je ook nog een mooie munt van Generaal van der Laan. Mooi toch?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s