Leger

Leger, maar niet dat van die schietende mannen, oplettend lezertje. Leger op het plein met tenten, de randen worden leger, men trekt zich terug op het midden. De kunstenaars en het hospitaal hebben de stoep voor Kentucky verlaten, een teken voor mij dat het langzaam op zijn eind loopt. De politiek van niet bewegen van Tantawi lijkt te werken. Wel hoorde ik al zeggen dat de volgende datum voor de derde revolutie al bekend is. Het lijkt me dat nu even moet worden afgewacht wat er uit de verkiezingen voor het parlement en de shura komt, en zeker wat er in Juni gebeurt, als dan in ieder geval de president gekozen wordt, zoals nu beloofd. Het land heeft een adempauze nodig. Vanavond sprak ik iemand die bezig was een tv kanaal op te zetten. Investeerders trokken zich terug, cash geld werd schaars, eigendommen werden verkocht. Kijken of men het geduld heeft af te wachten aan de ene kant, en de wijsheid om de juiste weg in te slaan en een paar goede maatregelen te nemen aan de andere kant. De afgelopen weken hebben mij een goed inzicht gegeven aan waar het aan mankeert hier en daar. Allemaal op te lossen, met goede wil, inzet en energie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s