Varkens

Ik vertelde u al dat hier wat af gebezemd wordt in de stad, en dat het enige gescheiden huisvuilgebeuren gebeurt door opkopers die langs de deuren gaan met hun karretjes. Men heeft hier echter plaatsen waar het vuil zich ophoopt. Sinds twee jaar geleden is dat het geval. Tot die tijd werd alles opgehaald, plastic, papier, metaal en ook organisch afval. Dat laatste voerde men aan de varkens. Niet zo goed voor de varkens misschien, maar de vuilnismannen en de varkensfokkers waren er blij mee en verdiende er een boterham aan. En het vuil was weg. Toen brak de varkensgriep uit en alle varkens werden afgemaakt. Naar men zei om verspreiding van de ziekte te beperken, stemmen beweerden dat het was om de eters van het varkensvlees te treffen, de Kopten. De boeren raakten hun inkomen kwijt, en de vuilophalers hadden ook een zeer schrale boterham. En het vuil blijft liggen ergens, met alle gevolgen voor de gezondheid van dien. Nu heeft een vuilnisman een brief laten schrijven aan de regering met het verzoek de varkens weer terug te halen, zodat iedereen weer blij wordt, en de stad opgeruimd. Of dat gebeurt is de vraag, maar dat hier een mooie uitdaging ligt om het afvalprobleem aan te pakken voor de nieuwe minister van milieu, moge duidelijk zijn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s