Uit?

Ik vertelde al dat ik vaak aangesproken word. Vanmorgen op weg naar de metro groette een straatveger mij met zijn mooiste good morning! Dan is mijn dag al goed. Een jongeman draaide zich om op de roltrap om mij “Welcome in Egypt” te heten. Vriendelijke dames in de metro ook weer. Op Gezirha werd ik aangesproken door een aardige heer, die mij vroeg waar ik vandaan kwam en dezelfde kant op moest als ik. We praatten wat over het leven in het algemeen en de revolutie in Egypte in het bijzonder. Na vijf minuten vond hij het tijd voor een volgende stap en vroeg mij uit. ik heb hem vriendelijk verteld dat daar geen sprake van kon zijn, dat dat not done was, waar ik vandaan kwam. Ja, maar we konden elkaar toch leren kennen? Nee, vriendelijk bedankt, toch maar niet. Hij vatte het sportief op en groette mij om zijn andere afspraak na te komen.

Ik vraag me toch af hoe dat werkt. De enige buitenlandse die je langs ziet komen, en je probeert het gewoon. Het kan niet anders of het moet vaak genoeg lukken om de poging te willen wagen. Sommige niet Egyptische vrouwen zijn kennelijk heel eenvoudig in te pakken. Ik heb hopelijk de schaal weer een beetje de andere kant op doen buigen.

Hierboven een beeld van een ongetwijfeld belangrijke heer, ingenieur of bankier, aan het begin van de vorige eeuw. Er staan er nogal wat zo in Down Town. Hij zal zich ongetwijfeld gevleid hebben gevoeld met de gelijkenis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s