Chaos

TCNOH Vandaag de tweede dag van de workshop, oplettend lezertje, en alles ging gesmeerd. Staffing, job descriptions, meer jaren plannen, het ging er allemaal vlot doorheen. Onze collega’s hier zijn niet van de straat en lieten zien dat ze wisten waar ze het over hadden. Tot na de lunch bleef het zo, toen hadden wij, met andere werkelementen, een nieuw onderdeel: publieks participatie. De workshop leider wilde wat actualiteit toevoegen aan het geheel. Hij haalde de situatie in Egypte aan om te illustreren wat wel een erg intensieve vorm van publieks participatie was en wilde graag 5 minuten vrij maken om te horen wat men van Egypte vond. Het bleef nog lang onrustig in de meeting hall.

Men had er een mening over, en uitgesproken ook. Haarfijn werden aanleiding en risico van de ontwikkelingen door verschillende aanwezigen geschetst. Een van hen zei, wat ik al in mijn Powerpointje heb staan: de regering is er voor het volk en niet andersom. Hij vond de ontwikkelingen in Egypte bemoedigend. Zeven jaar na de omwentelingen hier en na twee vrije verkiezingen, ziet men nog duidelijk ruimte voor verbetering. Afgelopen zomer waren hier ook protesten over het gebrek aan voorzieningen. Nu is het redelijk rustig. Maar terecht merkte N op: de zomer komt er weer aan, verbeteringen zijn nog ver te zoeken. De mensen zien nu in Egypte hoe ver ze kunnen gaan. Als de regering niet uitkijkt, hier in de Provincie, dan krijgen ze hetzelfde. Ik zei het al: deze geest gaat niet meer in de fles

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s