Politiek

Regering irak De politiek maar eens een keer, oplettend lezertje. Daar draait het hier immers allemaal om. De vorming van de regering is eindelijk gelukt, dus dat is positief. De coalitie is een vreemde, wat dat betreft kun je thuisblijven. Maar het heeft directe gevolgen voor ons werk deze weken. Er is een nieuwe gouverneur in een van de provincies in onze regio, de oude werd minister. Daar zijn twee opmerkelijke feiten over te melden. Ten eerste vindt een nipte minderheid van de raad dat de gouverneur niet eerlijk is gekozen, maar in het zadel geworpen. Weliswaar was de helft plus een leden van de raad aanwezig bij zijn verkiezing (die hier het recht is van diezelfde raad), maar de minderheid kon niets inbrengen, zelfs niet waarom ze het niet eens waren met de kandidaat. De vergadering was hun niet gemeld. Nu boycotten zij de bijeenkomsten van de raad. Dat heeft op zich weinig invloed, er is nog steeds een meerderheid aanwezig, dus quorum, maar het maakt de zaken echt niet eenvoudiger. Alles vertraagt, dat kunnen wij goed merken. Ten tweede, het is geen toeval dat deze kandidaat bij de oppositie zo slecht ligt. Hij is lid van de Sadristen, sterk religieus en tijdens de insurgence hier een van de meest gewelddadige facties. Nu doet Sadr er alles aan om salonfxe4hig te worden, maar vertrouwen doet nog lang niet iedereen hem. De nieuwe gouverneur heeft dan ook niets op met de Amerikanen, volgens hem de bezetters. Daar is van alles voor te zeggen natuurlijk, maar als je voor diezelfde Amerikanen een hulpproject aan het uitvoeren bent, helpt het niet. Gelukkig hebben onze medewerkers een goede naam bij de Provincie. Onze hoogst geplaatste medewerker ter plaatse is een zeer gezien man. Toevalligerwijs blijkt hij ook een goede vriend van de nieuwe gouverneur te zijn, ook Sadrist. Hoe zich dat verhoudt tot zijn werk, ik kan het niet verzinnen. Maar wij hopen dat zijn goede band met de gouverneur, die hem vroeg zijn adviseur te worden, ons zal helpen om dit project netjes af te ronden. Saai hier op de compound? Nee het is hier nooit saai.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s