Workshop

Ergens twitterde ik al: wij trainen de trainers. En dat is precies wat we hier voor een belangrijk deel doen in dit  traject. We proberen structuur aan te brengen in het provinciaal bestuur, zodat begrotingen tijdig worden ingediend, verantwoordingen worden gehaald, projecten aanbesteed kunnen worden. Irak is geen ontwikkelingsland, mensen zijn opgeleid. Maar het is een land van ingenieurs; managementvaardigheden, bestuurskundige studies, daar was men niet sterk in. Een dictatuur die zijn stromannen  ergens neer zet, die vervolgens orders uitvoeren, helpt natuurlijk ook niet erg voor het ontwikkelen van die kwaliteiten die voor goed besturen nodig zijn. Je vaardigde gewoon een order uit en het gebeurde, zo goed en zo kwaad als het ging. Dat er nog wat aan verdiend werd zo hier en daar: part of the deal. Voor een aardige illustratie van hoe het er aan toe ging raad ik u de serie “”House of Saddam”” aan, die de BBC twee jaar gleden maakte. Ik heb hem indertijd gemist, maar hij is op DVD.

Die vaardigheden proberen wij nu te leren aan Provinciale vertegenwoordigers, hoge ambtenaren en de Gouverneur en zijn deputies. Niet rechtstreeks zelf, maar via onze Irakese medewerkers. Er worden nu allerlei lesmodules geschreven en vertaald, die dan landelijk worden gegeven, maar die we ook provinciaal willen gaan uitzetten. Een zo’n module hebben we gisteren met de beoogde trainers doorgewerkt. Ik zat er bij en keek er naar, het ging in het Irakees. De subject matter expert, om hem maar bij zijn zondagse naam te noemen (het was immers zondag) had de dia’s in het Engels. Je zou denken dat dat dan absoluut niet te volgen is, maar toch kom je een heel eind als je goed op let. En op momenten dat men problemen tegenkwam, er discussie ontstond of ergens twijfels waren, merkte je dat ogenblikkelijk. Dan was het: Mister K. we hebben het nu overx85 Het dilemma werd voorgelegd, er werd wat veranderd of geschrapt of toegevoegd. Ook onze Dept. RTL Dr. E was erg goed in het herkennen van dilemma’s. Het is allemaal zeer basaal. Veel gekozenen hebben geen idee van het management of politiek bedrijf. Nu en, zult u zeggen, ze zijn volksvertegenwoordiger. Jawel, maar ook op Provinciaal niveau is dat een volbetaalde (een zeeeer volbetaalde) baan, en je hebt je eigen medewerkers, een auto met chauffeur en vijf beveiligers. Dan kan een beetje managementvaardigheid geen kwaad. De brochures voor module1 worden dus deze week gedrukt, de medewerkers gaan een uitnodiging versturen en dan hopen we dat er veel animo is voor deel een. Deel twee is inmiddels in de maak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s