Bruggen

Een man keek naar Al Jazeera, wat meer dan zijn landgenoten. In Tunesië ontrolde zich een revolutie, hij keek. Toen de dictator verdreven was wilde hij met eigen ogen gaan kijken in dat land, gaan praten met zijn inwoners. Hij ontmoette een gastvrije student, die hem mee nam naar zijn familie, met zijn vrienden liet kennismaken. Die hem vroeg een praatje te houden op zijn universiteit over het onderwerp waar ze beiden goed in waren.

Vanavond was ik bij een avond voor 30 jonge studenten, de helft uit Tunesië, de helft uit Duitsland. Geboren uit de nieuwsgierigheid van een man, het enthousiasme van een andere ontmoeten deze jongeren elkaar deze week, geven presentaties, spreken met elkaar over  alles wat hen bezighoudt in deze tijd in de wereldgeschiedenis. Met de gedachte dat er zo wederzijds begrip komt, kennis en vriendschap, dat grenzen wegvallen en er iets moois kan groeien. Na twee dagen zijn er al vrienden. In vier talen werd er gediscussieerd, naar aanleiding van het verhaal van een man die ooit ook door zijn land werd uitgestuurd en zo bruggen sloeg over continenten heen.

Dinsdag mag ik een praatje houden en de discussie aangaan. Over de verschillen en de overeenkomsten van de landen waar ik woonde. Ik kan niet wachten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s