Post

Post Vandaag nam ik de berg post nog eens door: bankafschriften, achterhaalde aanmaningen, maandbladen, polissen. U kent het wel, maar een oogst van drie maanden is altijd een hele stapel die aandacht vraagt. Er zat een brief bij waarvan ik dacht dat hij niet voor mij bedoeld was. Hij was van het CAK en betrof informatie over  een Algemene Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Nog eens goed kijken, was hij niet verkeerd bezorgd? Nee dat was hij niet, hij was echt voor mij. Er werd mij verteld dat ik recht had op een tegemoetkoming van en paar honderd euro. Er stond ook bij waarom ik hem kreeg, ik had dus kennelijk in de afgelopen jaren kosten gemaakt voor langdurige ziekte, ziekenhuisopname, fysiotherapie etc. Dat klopte, nu ik er even over nadacht, ik heb lange tijd een fysio behandeling ondergaan om mijn linker arm weer mooi recht omhoog te kunnen steken. Voor een deel is dat vergoed door mijn verzekeraar, en verder betaalde ik dat fluitend zelf. En nu dus die tegemoetkoming. Hoefde ik niets voor te doen, ging helemaal automatisch. Af en toe werkt het systeem verbazingwekkend mee.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s