The Unmaking of XV

D

e

B&W’s worden langzaam aan anders van samenstelling. Het strategisch B&W vond geen doorgang, we zitten te wachten op de eerste proeve’s van de kadernota. De agenda heeft dan een hoog aandeel normale zaken, die altijd wel hun doorgang vinden. De heikele kwesties worden wel besproken en gaan wel door, maar besluitvorming wordt minder. Wel proberen we nog zoveel mogelijk losse eindjes netjes af te handelen, zodat onze opvolgers een frisse doorstart kunnen maken, zonder al te veel vervelende gesprekken over onderwerpen waar men niet in thuis is. Verder gaat het grote opruimen door. Sommige collega’s hebben de gewoonte alles te bewaren en dat vele papier gaat met bakken tegelijk er nu uit. Waarbij opvalt dat het scheiden van afval niet bij iedereen even sterk is ontwikkeld. Bij veel bijeenkomsten zijn er mensen die voor de zekerheid maar een handje geven, niet wetend of we elkaar nog zien voor het einde van mijn termijn. Zelfs zijn er mensen die daar speciaal nog even voor langs komen als ze in de buurt zijn. Vanwege de goede samenwerking die er jarenlang geweest is. Het zijn de mooie momenten, en ze zijn er genoeg gelukkig

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s