Zat

Tijdens mijn eerste verblijf hier bezocht ik het zuiden op werkbezoek. Een van de jongeren die ik daar sprak waarschuwde dat er voor hem en zijn leeftijdgenoten nog niets veranderd was, dat het eerder slechter was geworden en dat de spanning onder de jongeren steeg, gelijk met de werkeloosheid. Hij waarschuwde dat het niet lang meer goed zou blijven gaan en hij had gelijk: gisteren werd het kantoor van de gouverneur in Tataouine belegerd door veel ontevreden jongeren. De gouverneur vond het bedreigend genoeg om dat kantoor te verlaten. De jeugdwerkloosheid op het platteland, zeker in de achtergebleven delen, is soms hoger dan 50 %.

Het is de frustratie die velen al met mij deelden. De revolutie ging over vrijheid, werk, waardigheid. Zo als er ook in Egypte geroepen wordt: brood, vrijheid, sociale gerechtigheid. Men verwachtte dat er gewerkt zou worden aan werk, aan al die zaken die zo veel inzet nodig hebben om het goed te krijgen. In plaats daarvan gaat de discussie nu te vaak over religie en hoe zich dat verhoudt tot de nieuw op te stellen grondwet. Die discussie willen vooral de jongeren helemaal niet voeren, die willen gewoon aan het werk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s